leven in de leerschool van de liefde

Ad Montem

De gemeenschap Ad Montem stelt de Stilte centraal als ruimte van Godsontmoeting. Alle mensen dragen deze Stilte in zich als de levende bron van de Aanspraak van de liefde in ons bestaan. Door haar in ons aan te kijken en naar haar wijsheid te luisteren worden we van binnenuit omgevormd door het louterend vuur dat van haar uitgaat.

 

De naam Ad Montem betekent letterlijk ‘naar de berg’.
Traditioneel gezien verwijst deze bergtocht naar onze innerlijke reis in God.

Stichting

Vrienden van Ad Montem

Wij als leefgemeenschap Ad Montem op Schiermonnikoog kunnen de kosten voor dit project niet alleen dragen. De Stichting Vrienden van Ad Montem helpt ons om dit project te doen slagen. Staat U ook sympathiek tegenover dit initiatief, steunt u ons dan. Uw giften zijn van harte welkom.

Belangstelling?

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u meer weten over dit initiatief, dan kunt u contact met ons opnemen.