Actueel

Wat ons raakt ... wat ons beweegt

16 maart 2024

Voortgaande dialoog met de Karmelprovincie

Op zoek naar nieuwe wegen

Nadat het Dagelijks Bestuur van de Nederlandse Karmelprovincie over de verhouding met Ad Montem gesproken heeft met het Generaal Bestuur van de Orde in Rome en gebleken is dat het voorstel van een positie van Ad Montem als gemeenschap buiten de Nederlandse provincie maar binnen de Orde geen begaanbare weg kan zijn, is de bezinning en de zoektocht naar een werkbare oplossing in een nieuw stadium van onderscheiding en creativiteit aangekomen.

30 januari 2024

Brief van de Provinciaal

Door pijn heen naar nieuw leven

Na vele jaren van onbegrip en misverstanden, is eindelijk besloten dat Ad Montem zijn eigen weg buiten de Nederlandse Karmel Provincie zal gaan. Hoewel deze scheiding voor beide partijen pijnlijk is, schept deze afstand ook nieuwe mogelijkheden. Misschien ongewild, brengt deze beslissing met zich mee dat Ad Montem nu als gemeenschap van drie personen erkend kan worden. Het bestuur gaat onderzoeken “of Ad Monten een experimentele gemeenschap als onderdeel van de Karmelorde kan zijn, maar buiten de verantwoordelijkheid van de Provincie”.

17 december 2023

Conferenties over Titus Brandsma

Hein Blommestijn heeft op 17 december in Gent twee conferenties gegeven over Titus Brandsma voor de seculiere Karmel. 

1 december 2023

Nieuwe publicatie

Naar aanleiding van de tachtigste verjaardag van Hein Blommestijn is een bundel verschenen van een selectie van artikelen uit het tijdschrift Speling van zijn hand. De titel van het boek is ‘Openkomen voor de liefde’ en is uitgegeven bij Adveniat.

1 december 2023

Rondetafelgesprek

Op vrijdag 1 december organiseerde de gemeenschap Ad Montem een Rondetafelgesprek waarin we met elkaar in gesprek gingen over de toekomst van het contemplatieve religieuze leven, in en buiten de muren. Naast de leden van het Convent rondom God, d.w.z. het Klooster Schiermonnikoog en Ad Montem, en het bestuur van de Stichting Vrienden van Ad Montem, waren we met vijftien mensen rond de tafel. De sprekers waren: Elisabeth Hense, Erik Borgman, Br. Alberic, Rien Langlaar en Marian de Heer.

Leerhuis Mystiek

De school van de Liefde staat open voor vele mensen. Luisterend naar een persoonlijk woord wordt de eigen geraaktheid door God herkend en verwoord. Door de eeuwen heen zijn mensen door God geraakt. Getuigenissen daarvan vinden we terug in de mystieke traditie. In onze cursussen willen we mensen meenemen in deze ervaringen die ook voor de moderne mens uiterst actueel kunnen zijn. Zo kunnen we onze inspiratie delen en vruchtbaar maken in een bredere kring.

Jaarprogramma 2023

Het jaarprogramma wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.