Geestelijke begeleiding

Tot jezelf komen ... in Gods gelaat

Geestelijke begeleiding

Werkelijk luisteren kan alleen in de Stilte geleerd worden. Door stil te worden voor het kloppen van ons eigen hart, gaan we onvermijdelijk daarin horen hoe God ons NU tot leven roept. Luisterend naar Zijn Stem kunnen we ook open komen voor de roepstem van God in de ander. Zijn scheppend Woord en Zijn liefdevolle blik hullen ons in Zijn goddelijke beminnenswaardigheid. Deze waarheid van ons wezen is zo gemakkelijk vergeten doordat Zijn onvoorwaardelijke Liefde niet past in onze menselijke logica. Daarom verliezen wij onszelf in een poging mee te tellen in de ogen van andere mensen. We verdrinken dan in een draaikolk van oorverdovend ego-lawaai. Geestelijke begeleiding beoogt ons weer terug te brengen bij dit oorspronkelijk weet hebben van “wie wij in Gods ogen zijn”. Zo wordt werkelijk mens-worden in de vrijheid van ons wezen een feest van herkenning.

Op zoek naar waarheid

Luisteren naar Gods verhaal

We doen dit in de vorm van geestelijke begeleiding, waarin we gedurende korte of lange tijd reisgenoot zijn. We luisteren naar een verhaal dat gaandeweg zichzelf ontdekt als niet-verhaal omdat het Gods verhaal is over Zijn Liefde voor deze concrete persoon. Omdat dit soms een angstige ontdekkingstocht is, ondersteunen we vanaf de zijlijn de persoon bij het vinden van eigen woorden voor dit groeiende besef.

Bewustzijn van de goddelijke Liefde

Gaandeweg gaan ontdekken wie God voor ogen had toen Hij ons in Zijn Liefde tot leven riep, vereist dat we de constructie van onze identiteit en ons ego-ideaal loslaten. Die keurig bedachte en slim aangeprate identiteit bezorgt ons slechts fictieve veiligheid. De minste windstoot blaast deze weg en laat ons angstig en onzeker achter. Steeds weer opnieuw moeten we onszelf “waar maken” zonder ooit te ontdekken wie we waarlijk zijn. Begeleiding brengt ons terug bij het verdrongen bewustzijn van de goddelijke Liefde.

Weg van onderscheiding

Waarheen wil God je voeren? Hoe onderscheid je dat? Moet je je eigen logica niet loslaten om tot het besef te komen van je bestemming vanuit God? Je leven kent een duister beginpunt, waarvan je nauwelijks een vermoeden hebt. De hand van God die je schiep met het oog op Zijn droom! Deze droom verduister je met je eigen plannen. Totdat je beseft dat jouw weg dood loopt. Maar soms plaatst God je met de rug tegen de muur door de intensiteit van zijn aanraking. Je eigen levensproject wordt dan geblokkeerd. Je moet je overgeven aan de “werkelijkheid”. Deze blijkt veel sterker te zijn dan de talloze illusies van een “succesvol leven”.

Weg uit de veiligheid

Geestelijke begeleiding is luisteren zonder antwoorden op moeilijke vragen. Dit luisteren vormt de veilige ruimte om tot het besef te komen van je eigen verhaal. Langzaam tekenen zich in je bewustzijn lijnen af. Je komt thuis bij jezelf. Illusies brokkelen af. De kritische luisteraar zet je op het verkeerde been. Doordat eigen logica en planning schipbreuk lijden, krijgt God de kans je aan te spreken. Hij roept je weg uit de veiligheid van je eigen gesloten wereld. Een stap die je zelf niet aandurfde, wordt gezet. Onverwacht verlaat je de veiligheid van je eigen logica.

Weg van volmaaktheid

Soms blijkt iemand steeds weer terug te keren tot het besef van eigen tekortschieten. Het vermeende oordeel van anderen weegt zwaar. De eigen afhankelijkheid van waardering door anderen voelt als een mislukking. Het is noodzakelijk de eigen weg uit handen te geven. Het gesprek cirkelt rond het onvermogen om jezelf uit Gods hand te ontvangen. God stelt geen eisen aan je perfectie. Hij geeft alles wat je bent en kunt. Hij zag dat het goed was! Aan zijn eigen volmaaktheid doet hij ons keer op keer participeren. De confrontatie met deze “waarheid” doet beseffen dat je je slechts hoeft toe te vertrouwen aan God. Met een zucht van verlichting dringt dit besef door. Het geeft nieuwe kracht en moed. Toch lukt het vaak maar moeilijk om zich deze waarheid eigen te maken.

Werkwijze

Geestelijke begeleiding is een proces van lange duur. In principe gaat het om een reeks gesprekken waarin het bewustzijn kan groeien van de geraaktheid door God en de eisen die dit stelt. In een intakegesprek worden de wederzijdse mogelijkheden verkend en geformuleerd. Op grond hiervan worden de frequentie, de plaats of het medium en dergelijke afgesproken. 

Belangstelling

Wanneer u belangstelling hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Contact

11 + 3 =

Vergoeding

Omdat God de eigenlijke gesprekspartner is, vragen wij geen vergoeding. U is uitgenodigd om overeenkomstig uw mogelijkheden uw dankbaarheid uit te drukken door giften aan de Stichting Vrienden van Ad Montem die dit project ondersteunt. Als richtbedrag geldt € 80,-. U kunt dit overmaken aan:

Stichting Vrienden Ad Montem
Triodos Bank
rekening: NL29 TRIO 0379 2727 17
BIC/SWIFT van Triodos Bank: TRIONL2U.

De Stichting heeft een ANBI status.
Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting.