Curricula vitae

Hein Blommestijn 

1943-1962
Middelbaar onderwijs

Ik ben geboren in 1943 in Alkmaar. Ik volgde het middelbaar onderwijs aan het gymnasium van de karmelieten in Zenderen.

1963
Intrede in de Karmel

In 1963 deed ik mijn intrede in het noviciaat van de Karmel in Boxmeer. In 1964 legde ik mijn gelofte af en in 1971 werd ik priester gewijd.

1964-1981
Universitaire studies

Na de opleiding filosofie heb ik theologie gestudeerd aan de Gregoriana in Rome met een uitdrukkelijk accent op spiritualiteit en extra colleges over gebed en mystieke literatuur. Een belangrijk leermeester was Karel Vladimir Truhlar S.J.. Daarna studeerde ik aan het Instituut van Psychologie van de Gregoriana, en met een beurs van de Franse regering spiritualiteit aan het Institut Catholique van Parijs met Michel de Certeau S.J., en geschiedenis van spiritualiteit en mystiek aan de École Pratique des Hautes Etudes (Sorbonne) met Jean Orcibal. In 1981 promoveerde ik summa cum laude aan het Instituut van Spiritualiteit van de Gregoriana bij Albert Deblaere S.J. op een proefschrift over Jean de Saint-Samson (1571-1636).

1981-2017
Functie als onderzoeker en docent

In 1981 werd ik benoemd tot wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, speciaal belast met de leiding van de sectie studies van de mystieke literatuur. Van 1987 tot 2013 was ik hoogleraar mystieke theologie (professore invitato) aan het Instituut van Psychologie van de Gregoriana. Van 1988 tot 2008 was ik universitair docent spiritualiteit aan de faculteit theologie van de Radboud Universiteit. Vanaf 1987 was ik directielid van het Titus Brandsma Instituut en van 1996 tot 1999 wetenschappelijk directeur. Mijn aanstelling is beëindigd in 2017.

Huidige werkzaamheden

Ik ben gespecialiseerd in mystagogie en geestelijke begeleiding. Mijn publicaties betreffen vooral studies over mystieke literatuur. Op dit ogenblik is mijn hoofdbezigheid de uitgave van de Oeuvres Complètes van Jean de Saint-Samson. Daarnaast werk ik mee aan enkele onderzoeken naar religieus leven. Een belangrijke taak is gelegen in de redactie en uitgave van enkele hedendaagse spirituele en mystieke teksten. Internationale samenwerking met collega’s is een belangrijke prioriteit.

Jos Huls 

1960-1979
Middelbaar onderwijs

Ik ben in 1960 geboren in De Bilt. Ik heb het middelbaar onderwijs gevolgd aan het Johannes College in Den Helder en het Lienward College te Leeuwarden.

1979-1988

Universitaire studies

Daarna studeerde ik theologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen met specialisatie spiritualiteit en mystiek. Deze studie werd in 1988 cum laude afgesloten met een doctoraal scriptie over Dag Hammarskjöld die bekroond werd.

1987-1989

Specialisatie in Zweden

Ik ontving enkele beurzen van de Zweedse Academie voor onderzoek naar Dag Hammarskjöld in Uppsala en Lund, waar ik me nader specialiseerde in godsdienstpsychologie, Zweedse taal en literatuur.

1990

Intrede in de Karmel

In 1990 trad ik in bij de karmelieten in het noviciaat van Boxmeer. In 1992 legde ik mijn professie af.

1985-2015

Functie als onderzoeker en docent

Ik trad in 1989 als onderzoeker in dienst van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, aanvankelijk met het oog op het project ‘herbronning van het religieuze leven’. In 2002 promoveerde ik op een proefschrift over de Zeven manieren van Minne van Beatrijs van Nazareth. Ik verzorgde enkele seminars spiritualiteit en mystiek in Frankrijk, Italië, Groot Brittannië, de Verenigde Staten, Ghana en Zuid Afrika, naast cursussen in Nederland. Vanuit het Titus Brandsma Instituut gaf ik aan de Radboud Universiteit van Nijmegen colleges mystagogie en mystieke literatuur. Ik was coördinator van het project Spirituality International (Spirin). Mijn aanstelling werd beëindigd in 2015.

Huidige werkzaamheden

Ik ben gespecialiseerd in mystagogie en geestelijke begeleiding. Ik publiceer regelmatig over spiritualiteit en mystiek en ben redacteur van de collectie ‘Fiery Arrow’. Mijn focus is de lezing van mystieke literatuur zoals Beatrijs van Nazareth (1200-1268), Thomas van Kempen, Jan van het Kruis, Teresa van Jezus, Kierkegaard en Dag Hammarskjöld. Ik ben research fellow aan de University of the Free State in Bloemfontein in Zuid Afrika. Mijn onderzoek verricht ik veelal in samenwerking met collega’s en onderzoeksinstituten in het buitenland.